Fransızca Zor Mu?

Fransızca Zor Mu?

Fransızca öğrenme tecrübesi geçirmiş bir yabancıya sorduğunuzda Fransızcanın öğrenmesi çok zor bir dil olduğunu söyleyecektir. Bir Fransıza sorduğunuzda ise anadili Fransızca olarak doğmuş olmaktan ve bir yabancı olarak bu dili öğrenmek zorunda olmadığı için mutluluk duyduğunu dile getirecektir.

Diğer tüm ülkeler için geçerli olduğu gibi, Fransa’ya giden bir yabancı da bulunduğu ortama uyum sağlamak durumundadır. Fransızca konuşsa bile farklı bölgelerin aksanlarına alışması gerekir.

Örneğin Bretagne bölgesine giden bir yabancı, Güney Fransa’da işiteceğinden oldukça farklı bir aksanla karşılaşır. İşitsel zorlukların üzerinden biraz çabayla gelinse de sorunların asıl kaynağı yazılı dildir.

Fransız dili çok fazla sayıda ve detaylı dil bilgisi kuralını barındırır ve bunlar yazılı ifadede yabancılar için olduğu gibi kimi zaman Fransızlar için de sorun yaratabilmektedir.

Fransızca öğrenenlerin en sık karşılaştığı zorluklar:

  • Dil bilgisi yönünden Fransız dilinin çok fazla sayıda kural dışı fiilden oluştuğu bir gerçek. Şimdiki zamanda da geçmiş zamanda da gelecek zamanda da istisnalar kurallı fiillerden daha çoktur.
  • Fransızcada telaffuzda pek değişiklik gerektirmeyen pek çok aksan işareti vardır. Sesli harflerin üzerine konan bu işaretlerden bir kelimede bir veya birkaç tane olması mümkündür. Okunuşu fark edilir şekilde değiştirmese de yazıda görülen bu işaretlerin varlığı veya yokluğu kimi zaman kelimenin anlamını da değiştirmektedir.
  • Her nesne eril / masculine ve dişi / féminin olmak üzere iki cinsiyetten birine sahiptir. Cinsiyet ayrımında bazı belirleyici kurallar olsa da, birçok kelime de bu kurallara uymaz. Dolayısıyla kelimelerin cinsiyetini belirten “article”ler görerek, o kelimeleri kullanarak, yeni kelimeleri keşfettikçe öğrenilebilmektedir.
  • Yine her ismin féminin ya da masculine olmasına ve isimleri niteleyen sıfatların isimlerin cinsiyetine göre çekmesi kuralına bağlı olarak sıfatlar da biçim değiştirmektedir. Genel birkaç féminin hale çevirme kuralı olmasına rağmen, kurala uyanlardan çok daha fazlası farklı kurallara göre hal değiştirmektedir ve bu kuralların da kendi içinde istisnaları vardır. Hafızanın ve mantığın sınırlarını zorlamak üzere tasarlanmış bir akıl oyununa dönüşebilir zaman zaman kelimeleri dişileştirmek.
  • Fransızcada geçmiş zaman / passé compose ise hem kuralsız fiil çekimleri hem de féminin / masculin ayrımının birleşerek öğrencilerin başını döndüren, çok ayrıntılı alt kurallara sahip dipsiz bir kuyudur. Tam konuyu kavradım darken karşınıza yeni bir istisnanın çıktığı, anadili Fransızca olanların bile sık sık hatalar yaptığı, Fransızca gramerin başyapıtlarından bu konu öğrencilerin korkulu rüyasıdır.
  • Telaffuza gelince Fransızca öğrenen yabancıların doğru okumada ciddi zorluklar çektiği bir gerçek. Harflerin dizilişine göre telaffuz kuralları vardır, bunların kendi aralarında kombinasyonları vardır ve genel olarak öğrenilmeleri çok zor değildir. Ama bir de yazıldığı konuşurken telaffuz edilmeyen bir veya birkaç harf de bulunmaktadır kelimelerde. İşin tuhafı her kelimede kaç harfin veya hangi harflerin okunmayacağına dair belirleyici kural da yoktur.
  • Fransız dilinin detayları saymakla bitmez fakat tüm zorluklarına rağmen dünyada hatırı sayılır birkaç kültür, edebiyat, güzel sanatlar hazinesinden biri olan Fransız uygarlığının kapılarını açan, akademik ve profesyonel alanlarda frankofon ülkelerde pek çok fırsata ulaşma şansını tanıyacak bu dili öğrenmenin katacağı değerin büyüklüğü tartışılmaz.

Fransızca öğrenmek herkesin söylediği gibi zor değil! Başta, dilin yapısını keşfedene kadar emek istediği doğru, fakat ilerleyen süreçte Fransızcanın katacağı ayrıcalıkların tadını çıkaracaksınız.

 

About the Author

Cevapla